Gå till innehåll

Katarina ville prova akupunktur efter fem års försök att bli gravid. Hennes syfte var att förberedda sig för ett sista IVF-försök. Detta innan man började fundera på äggdonation.

Två år innan, då paret sökte läkarhjälp, hade hon fått diagnosen ”mycket höga prolaktinvärden” (>100). Hon behandlades med läkemedel och prolaktinet sänktes avsevärt men inte till normala värden. Hennes äggreservindikator AMH visade dessutom att äggreserven var för låg (0,32, ”nedsatt ovariell kapacitet” enligt journalen). En annan gynekolog hade tidigare misstänkt att hon också hade endometrios. Övrig gynekologisk undersökning var normal. Paret gick därefter igenom två IVF-försök. Det första gav få ägg och det andra inga ägg alls. Ett senare AMH-prov visade dessutom ett ännu lägre resultat (0,20) och läkaren ville inte göra en ny IVF utan enbart äggdonation. Läkaren ansåg att detta var hennes enda alternativ.

Vid Katarinas första besök på min klinik ställde jag diagnos enligt Kinesisk medicin. Samtidigt kompletterades diagnosunderlaget löpande genom att patienten dagligen kartlagde utvecklingen av sin lägsta kroppstemperatur vid den tidpunkt då hon vaknade (sk Basaltemperatur, BBT). Detta återspeglade hennes hormonutveckling över hela menscykeln och är grundläggande i kinesisk medicinsk gynekologi. De succesiva akupunkturbehandlingar liksom olika örtpreparat anpassades sedan noggrant till utvecklingen av hennes menscykel. Att kartlägga basaltemperaturen innebär också en feedback för patienten som själv kan lära sig om vad som pågår i sin egen kropp utifrån fertilitetssynpunkt. Det förenklar även att få motivation till behovet att genomföra vissa förändringar i livsstilen som anpassad kost och motion.

Fyra månader efter att Katarinas akupunkturbehandling hade påbörjats såg man en avsevärd förändring i hennes menscykel vilket bl. a visades i hennes temperaturkurva (BBT): utvecklingen av både den follikulära och den luteala fasen samt ägglossningen såg ”normalare” ut på samma sätt som kvalitén på mensblödningen. Ett nytt labprov på prolaktinhormonet visade helt normala värden. Vid en ny gynekologisk undersökning fick läkaren se 8 folliklar och ett nytt IVF-försök planerades då till hösten. Akupunkturbehandlingen fortsatte under IVF en, folliklarna utvecklades som förväntat och tre folliklar av bra kvalité befruktades. Och … patienten blev nu gravid!

Hon fortsatte med akupunkturbehandling under graviditetens första veckor pga. visst illamående och trötthet samt för att hjälpa till henne att förebygga missfall. Ultraljudet i vecka 18 visade att allt var normalt. Och förlossningen väntas nu ske om två månader. En månad före förlossningen kommer paret på en halvtimmes besök för att lära sig att under själva förlossningen massera vissa akupunkturpunkter som brukar underlätta förlossningen avsevärt.

Nu är det bara att avvakta att den länge efterlängtade babyn föds.