Gå till innehåll

Rubbningar i menscykeln

Med TCM-behandling får du effektiv hjälp vid olika typer av mensproblem, t ex för stora/för små mensblödningar, PMS, oregelbunden mens och menssmärta. Avvikelser i menscykeln innebär inte bara obehagliga besvär som upprepar sig varje månad utan de är också tecken på att kvinnans hälsa är ur balans.

TCM behandlar för stora mensblödningar med framgång. Kraftiga mensblödningar är ofta anledningen till att en kvinna får sin livmoder bortopererad (s k hysterektomi), ibland med för tidigt klimakterium och allmän försämring av hälsan. I Sverige genomförs varje år över 40,000 sådana operationer, vilket pekar på hur viktigt det är att få tillgång till alternativa, icke invasiva behandlingsmetoder.

Forskning i Kina visar att ca 75% av de kvinnor som får akupunktur vid kraftiga mensblödningar får avsevärd hjälp av behandlingen och kan undvika operation. Intressant nog pågår på institutionen för hälsovetenskap vid York Universitet i England ett forskningsprojekt kallad "Acupuncture Prior to Hysterectomy". Man undersöker om det är värt att först erbjuda kvinnor som står i kö för operation en remiss till en TCM-akupunktör. Man vill på sådant sätt försöka undvika att ett viktigt organ blir bortopererat.

Det premenstruella syndromet - PMS - med betydande smärta, irritabilitet, mm, före mensen hindrar ofta många kvinnor att leva ett normalt liv. Det är dock något som vi i vårt kliniskt arbete behandlar med mycket bra resultat.

Inom TCM går vi alltid till de grundläggande obalanser som en människa har och försöker hjälpa kroppen att återställa sina naturliga funktioner. Detta förutsätter en kvalificerad och fullständig TCM-diagnos*.
(*TCM = Traditionell kinesisk medicin)