Gå till innehåll

Influensa

Influensa är en epidemisk allvarlig sjukdom. Om immunsystemet redan är försvagat kan influensa lämna svåra spår eller komplikationer i kroppen.

Faktorer som kan göra att en individ blir mottaglig för influensasmitta är en svag konstitution, oregelbunden livsföring (kost, stress) och ett svagt immunförsvar. De flesta som smittas har en konstitutionell svaghet, särskilt yngre eller äldre personer. Svaghet plus influensasjukdom kan leda till en förlängd sjukdom.

 

 

 

 

 

Vilken hjälp kan jag få?

Med traditionell kinesisk medicin kan du få stor hjälp i förebyggande syfte men också vid det tillstånd som ibland följer influensa, om du känner stor trötthet och en känsla av att du inte har återhämtats helt. Behandlingen består av akupunktur och örter och du får rådgivning angående kost, träning, vila mm. för att stödja din kropp. Som grund för behandlingen är det avgörande att identifiera din konstitution och den underliggande obalansen på samma sätt som den typ av virus du drabbas av. Vid behov kan man väl kombinera skolmedicinsk behandling och kinesiskmedicinska metoder, som verkar på olika nivåer.