Gå till innehåll

Astma

Astma bronkial, bronkit och andra lungbesvär

Astma ökar ständigt med ökande luftföroreningar i vår miljö och med försämringen av immunsystemet. Den drabbar flera barn än vuxna och flera män än kvinnor. Kroniska lungproblem är dessutom vanligare i kallt och fuktigt klimat.

Inom skolmedicinen består astmabehandlingen oftast av inhalator och kortikosteroider. Från kinesisk medicinsk synvinkel kan långsiktig användning av dessa medel tömma lungans kapacitet (QI) så mycket att den kan kollapsa vid en ytterligare infektion, stress eller allergi. Patienter med långvarig behandling med dessa medel blir så småningom mycket sårbara om de får ytterliggare en infektion i kroppen eller stress.

Behandlingen med akupunktur och kinesiska örter kan avsevärt minska astmaanfallen och förbättra lungfunktionerna.

Astma kan ha olika orsaker. Från kinesiskmedicinskt perspektiv är det självklart att lungorna är involverade men även andra organsystem är nästan alltid involverade och detta bedöms från fall till fall. Med våra diagnostiska metoder differentierar vi först olika sjukdomsbilder av obalans hos astmatiker och behandlar dem.

I akuta fall kan akupunktur vara mycket effektiv om behandlingen sker omedelbart när anfallet uppstår. Vi kan undvika att det försämras, svårigheten att andas minskar betydligt och andningskapaciteten ökar. Det blir dock svårare att behandla akuta fall om tiden går. Under perioden mellan anfallen behandlar vi de bakomliggande orsakerna med både kinesisk akupunktur och örtblandningar som kompletterande behandling.

Patienter som har blivit beroende av inhalator eller av ständiga behandlingar med antibiotika eller kortikosteroider kan få värdefull hjälp. De kan så småningom frigöra sig från en betydande del av dessa droger och både vuxna och barn (fr o m 8-årsåldern) svarar bra på behandlingen.