Gå till innehåll

Manlig barnlöshet

Statistiken visar att hos ofrivilligt barnlösa par ligger orsaken i ca hälften av fallen hos kvinnan och i hälften av fallen beror barnlösheten på mannens fertilitetsproblem. Skolmedicinen erbjuder män i dagens läge ingen direkt hjälp för att öka sin fertilitet. Eftersom dessa män har ett mindre antal dugliga spermier är det i sådana fall vanligt att kvinnan utsätts för en kraftig hormonell manipulation för att genomgå IVF-försök eller insemination. När sådana försök inte leder till positivt resultat blir spermiedonation den enda tillgängliga lösningen inom skolmedicinen.

Vad erbjuder TCM i stället?

Kinesisk medicin erbjuder paret ett mindre plågsamt och effektivt alternativ och dig själv en lösning på ditt eget fertilitetsproblem. Du kan förvänta dig en riktig förbättring i spermie-produktion, spermiestruktur, spermierörlighet samt en normalisering av sädesvätskan.

Behandlingen med akupunktur och kinesiska örter kan öka spermiemängden och -rörlighet, kan förbättra spermiernas utseende (morfologi), samt ge dig hjälp vid andra problem som kan medfölja infertiliteten som hög stress, depression eller sömnlöshet. TCM kan bidra till att ditt hormonsystem återhämtas och regleras och att din kropp blir friskare och starkare. Ofta är infertiliteten relaterad till mindre obalanser i ett mycket komplext biologiskt system.

När kan du få hjälp med kinesisk medicin?

Med kvalificerad kinesisk medicinsk behandling kan din spermieproduktion normaliseras och du kan få hjälp vid följande skolmedicinska diagnoser:

  • för få spermier (oligospermi); varikocele/pungåderbråck: ett alternativ till kirurgi som är både mindre invasiv och effektivare
  • fel spermiestruktur (fel i spermiemorfologin)
  • låg spermierörlighet
  • problem med sädesvätskan

Sådana former av infertilitet innebär inte att du inte kan bli fertil och kinesisk medicin har mycket långvarig erfarenhet av att behandla sådana problem med hjälp av en kombination av akupunktur och örtblandningar. Avsaknad av spermier (azoospermi) är dock betydligt svårare att behandla.

Hur går behandlingen till?

Som vid varje behandling med kinesisk medicin krävs först en individuell och kvalificerad diagnos för att skapa de bästa chanserna att lyckas. Varje individs bakomliggande orsaker varierar.

Behandlingen går till på liknande sätt som vid annan akupunkturbehandling. Jag planerar behandlingsstrategin efter individuell TCM-diagnos. Jag tar hänsyn till helheten och syftar till att balansera och förstärka din hälsa med avseende på fertiliteten. Behandlingen förutsätter dessutom att du har genomgått en lämplig undersökning och fått en fullständig diagnos inom skolmedicinen.

Viktiga faktorer att tänka på:

Det tar ca 72-74 dagar för de nya spermier som föds varje dygn att mogna och man kan självklart inte förvänta sig resultat innan dess.
Jag har av erfarenheter i min praktik kunnat konstatera att behandlingsresultatet oftast är positivt förutsatt att man följer hela behandlingen.
Även om den spermieproduktion som anses "normal" inom skolmedicinen ligger mellan 20-100 miljoner spermier/cc kan det faktum att man ligger nära den nedre gränsen leda till underfertilitet hos många par. Därför rekommenderar jag ibland mina kvinnliga patienter som söker för barnlöshetsproblem att föreslå sina män att prova akupunkturbehandling några gånger. Detta kan förbättra graviditetsförutsättningarna betydligt.

Vill du veta mera om kinesisk medicinsk diagnos och behandling får du fortsätta läsa frågor och svar.