Gå till innehåll

Den unika behandlingen

"In order to cure infertility, the first important
thing is to regulate a womans period."
Zhu Dan-Xi, en av de fyra mästare i Intern medicin

Enligt kinesisk medicin är en balanserad menscykel en grundförutsättning för att kunna bli gravid. Alla viktiga funktioner i kroppen är inblandade i processen att bli med barn, samt även under fostrets utveckling under graviditeten. Behandlingen som jag utför är inriktad på att ge stöd just åt dessa fysiologiska processer. Eftersom alla kvinnor är olika individer med specifika förutsättningar är behandlingen individualiserad.

Olika kvinnor med samma skolmedicinska diagnos, låt oss säga "ingen ägglossning", har också olika personliga förutsättningar, olika sjukdomshistoria, olika stressnivå, olika ålder mm, och visar därför olika mönster i sina respektive hälsotillstånd. Att ta hänsyn till detta är helt avgörande för ett lyckat resultat. Från denna utgångspunkt inleds din behandling och den anpassas kontinuerligt efter hur din hälsostatus utvecklas.

Du kan dessutom själv påverka din process genom att ta hänsyn till en rad tips du får beträffande din livsföring. Dessa kan göra en stor skillnad!

Diagnosproceduren

Jag kartlägger ditt hälsotillstånd med hjälp av puls- och tungdiagnostik, tar din hälso- och gynanamnes (inkl resultat av läkarprov och -undersökning) samt undersöker energiflödet hos de olika akupunkturkanalerna.

Ett ytterligare och mer specifikt diagnosverktyg för att behandla kvinnlig barnlöshet är att kartlägga din Basala kroppstemperatur (BKT) eller Fertilitetsdiagram. Du börjar redan efter första besöket att mäta din kroppstemperatur varje morgon. Denna information skapar så småningom ett diagram över menscykelns olika faser. BKT ger en detaljerad och löpande information om den komplexa utvecklingen av kvinnans menstruationscykel och tillåter mig att skräddarsy och finjustera behandlingen för att nå ett önskat resultat.

Kinesisk medicinsk gynekologi och fertilitet

Bakom en vanlig läkardiagnos som "oförklarad barnlöshet" ligger oftast en rad olika fysiologiska processer i en kvinnas menstruationscykel som inte uppmärksammas av läkaren. Faktum är att med normala hormonprover och normal gynstatus blir man ibland inte gravid även efter flera års försök och inklusive flera IVF. Det räcker t ex med mindre avvikelser i en kvinnas kaskad av hormoner över de olika faserna i menscykeln för att leda till en avsaknad av embryoimplantation eller fullbordad graviditet. Kinesisk medicinsk gynekologi erbjuder ökade möjligheter att reglera dessa fysiologiska processer med positivt resultat.