Gå till innehåll

Kvinnlig barnlöshet

Fertilitetsbehandlingen enligt kinesisk medicin består av en individuell behandlingsstrategi som syftar till att balansera och förstärka din hälsa med avseende på

  • befruktning
  • fullbordad graviditet och
  • bättre förutsättningar för god hälsa för det barn som kommer att födas

Akupunkturbehandlingen skiljer sig från In Vitro Fertilisering (IVF) eller insemination genom att söka reglera det som är orsaken till ditt fertilitetsproblem.

Även kvinnor som inte har lyckats skaffa barn efter flera försök med IVF får ofta effektiv hjälp med kinesisk medicin enligt min kliniska erfarenhet.

Du får själv välja att

  • gå på akupunktur i samband med en IVF behandling
  • gå på akupunktur innan och under en IVF behandling eller
  • prova kinesisk medicinsk behandling på riktigt