Gå till innehåll

Kvinnans hälsa

Akupunktur för mensrubbningar och klimakteriebesvär

Traditionell kinesisk medicin (TCM) är en ovärderlig reglerande medicin som gör att du kan få effektiv hjälp vid flera gynekologiska sjukdomar. I stället för vanliga invasiva metoder som tillförsel av hormoner eller organoperation kan du få hjälp av skonsamma, säkra och effektiva metoder.

Akupunkturen aktiverar din kropps medfödda läkningskraft. Inom TCM har man över flera tusen år ägnat stor uppmärksamhet åt hur de specifikt kvinnliga processerna fungerar och har dessutom utvecklat länge beprövade metoder som ger stöd och rättar de obalanser som uppstår bakom olika symtom (PMS, endometrios, barnlöshet, klimakteriebesvär, mm).

Kvinnan har, p g a sin förmåga till befruktning och barnafödande, en särskild fysiologi som ger upphov till komplexa naturliga rytmer. Dessa rytmer är nyckeln till kvinnans hälsa. Din menscykel är därför en prognos för din framtida hälsa.

Gynekologiska sjukdomar uppkommer enligt TCM då kropps-funktionerna inte får den näring de behöver eller när cirkulationen av Blod och Energi är rubbad. Orsaken till dem ligger ofta antingen i en svagare konstitution eller i överarbete, stress, känslomässiga eller livsstilsfaktorer. Behandlingen tar därför hänsyn till dessa förhållanden.

Här får du några exempel på de tillstånd du kan få god hjälp