Gå till innehåll

Klimakteriebesvär

Är hormonersättningterapin det bästa alternativet för alla kvinnor?

"According to Chinese medical theory, menopause or the climacteric is the body's very wise attempt to slow down the aging process".

Den kände amerikanske TKM-specialist Robert Flaws

Inom Traditionell kinesisk medicin (TKM) betraktas klimakteriet som naturens sätt att spara på kroppens Essens, dvs på den livskraft som vi har fått i arv. Klimakteriet och ditt liv efter det är inte någon sjukdom. Övergången från fruktsam till ofruktsam ålder är ingången till en ny fas i livet.

Vår livskvalitet i senare ålder har mycket att göra med

  • vad vi tidigare har gått igenom
  • hur vi lever idag , och
  • hur vi tar hand om oss själva.

Även om avtagandet av vissa kroppsfunktioner börjar redan vid 35 års åldern eller tidigare kan du dock förebygga sjukdom samt få hjälp att förstärka och nära din kropp och återvinna vitalitet.

Med TKM får du oskadlig och fin hjälp för övergångssymtom som t ex blodvallningar, ökad värmekänsla i kroppen, viss irritabilitet, sömnsvårigheter, högt blodtryck och begynnande osteoporos. Inom kinesisk medicin erbjuder vi skonsamma metoder med långt beprövade goda effekter. Du får hjälp att

  • stödja den nya balansen i dina kroppsfunktioner samt cirkulationen av Blod och Energi med akupunktur
  • förstärka och nära din kropp med kinesiska örter och kost
  • balansera kropp och sinne med Qigong och andra specifika hälsoövningar

Förutom att tackla vissa symtom förebygger du framtida sjukdomar.

TKM har alltså många resurser och metoder att erbjuda som leder till ökad hälsa och därmed livskvalité. En TKM-utövare gör en individuell diagnos och behandling utifrån en helhetssyn på din kropp, där man tar hänsyn till hela skalan av fysiska och känslomässiga faktorer.

Kombinationen av akupunktur och örtblandningar är viktig. Den samverkar på olika nivåer i kroppen vilket leder till bättre resultat. Vid klimakteriet spelar dessutom livsstil, diet, motion och avslappning en avgörande roll och du får tips om hur du kan fortsätta att ta hand om din hälsa.

Skolmedicinen och klimakteriet

"It's disgraceful that in our sophisticated world of
medicine, with our phenomenal track record, we still
can't answer simple questions about menopause."
Dr Bernardine Healy, Director, National Institutes of Health, USA

Skolmedicinen ser på klimakteriet som ett bristsyndrom och tämligen urskiljningslöst tillför kvinnor syntetiska hormoner. En del gynekologer anser idag att det är helt "normalt" att ge syntetiska hormoner till varenda kvinna som närmar sig klimakterieåldern.

Är hormonersättningsterapin (HRT) det bästa alternativet för alla kvinnor?

Kvinnor är ofta rädda att gå igenom den normala övergången till den nya livsfasen, det s k klimakteriet. Majoritet kvinnor behöver inte syntetiska hormoner men använder dem med hoppet att undvika symtom och förebygga t ex osteoporos. Detta kan vara en fälla. De långsiktiga effekterna av HRT är i dagens läge mycket tvivelaktiga och vetenskapliga forskningsrapporter visar åtminstone motstridiga resultat. Det råder stor oenighet om denna typ av terapi i Väst.

När en frisk kvinna tar dessa hormoner producerar kroppen ännu mindre östrogen och progesteron av sig själv. P g a att man inte har någon kontroll över de tillförda hormonernas verkan överallt i kroppen utsätter man sig allvarliga risker som kärlsjukdomar eller livmoder och bröstcancer.

I vissa specifika fall kan dock en kvinna behöva hormonersättningsterapi och bör söka kontakt med specialistläkare. Det handlar om fall där fördelarna kan överväga riskerna. Om du befinner dig i en sådan situation kan du dessutom ta hand om dig själv och inkludera andra typer av åtgärder i ditt hälsoprogram.

Slutligen, att försöka lura sig själv med HRT och blunda för de egna livsfaserna, för vad som verkligen pågår i den egna kroppen, är att missa alla nya möjligheter till ett fullbordat liv.

Patientberättelse

För vidare läsning:

Menopause, A Second Spring: Making a Smooth Transition with Traditional Chinese Medicine, by Honora Lee Wolfe. Blue Poppy Press