Gå till innehåll

Generella effekter

Vilka generella effekter kan du förvänta dig?

En av de första förändringar du kan märka är förbättring av ditt allmänna hälsotillstånd: du sover bättre, slappnar av lättare och får en känsla av välbefinnande. Eftersom behandlingen påverkar hela människan märker du så småningom såväl fysiska som känslomässiga och mentala förändringar. De är resultat av din kropps anpassning och självläkning. Vissa personer upplever förbättringen snabbt medan andra känner den på något längre sikt. På samma sätt som det tog tid att bli sjuk kan det ta tid att återställa hälsan vid långvarig sjukdom.