Gå till innehåll

Hur hjälper akupunkturen?

Akupunktur enligt Kinesisk medicin

Traditionell kinesisk medicin (TCM) är en helhetsmedicin som tar hänsyn till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistoria. Behandlingsstrategin består av olika kombinationer av akupunktur, kinesiska örter, medicinsk massage, Qigong-övningar samt rådgivning angående kost- och livsstilsfrågor. Detta för att nå bästa möjliga resultat.

Den är en förebyggande medicin. Att återställa nuvarande funktionella obalanser hjälper dig till att undvika framtida organiska skador. TCM har över flera århundraden utvecklats för att förebygga sjukdom, förstärka hälsa och öka livskvalitet.

Inom TCM utgår vi ifrån en individualiserad diagnos som söker orsaken bakom varje människas sjukdom. Därför är vägen tillbaka till hälsan också individualiserad. Personer med samma sjukdom behandlas olika beroende på vilken obalans och vilken kroppskonstitution, ålder och sjukdomshistoria man har. Behandlingen är alltid specifik för dig och följer din utveckling.

Med TCM får du insikt i vad som pågår i din kropp. När du börjar märka förändringar i din kropp lär du dig samtidigt hur du själv kan påverka din helandeprocess. Du blir aktivt deltagande och inte bara ett passivt objekt för behandlingen.