Gå till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågor folk ställer mig i telefon, e-post eller direkt i min praktik. Tveka inte att ringa och fråga om du har dina egna frågor.

1 - Hur går man tillväga i en akupunkturbehandling?
2 - Vilken typ av nålar används? Är de säkra?
3 - Gör det ont?
4 - Hur många behandlingar kan jag behöva gå på och hur ofta?
5 - Kan jag förvänta mig bestående resultat?
6 - Går det bra att kombinera akupunktur med vanlig skolmedicin?
7 - Hur ställer man diagnos i kinesisk medicin - TCM?
8 - Vad händer i kroppen under akupunkturbehandlingen?
9 - Hur fungerar akupunkturen? Finns det vetenskapligt underlag?
10 - Vad är Kinesisk Örtlära? Hur går den ihop med akupunktur?
11 - Finns det någon sorts statliga bestämmelser om vem som får utöva akupunktur i Sverige?
12 - Tips om vidareläsning

1 - Hur går man tillväga i en akupunkturbehandling?

Under akupunkturbehandlingen stycker man mycket tunna nålar i specifika akupunkturpunkter i kroppen för att nå energibalans och önskad terapeutisk effekt. Nålarna sitter ofta mellan 15 och 30 minuter.

Ibland behöver man stimulera punkterna på annat sätt beroende på vilken effekt man behöver nå. Man kan t ex använda moxa, en mycket vanlig metod med vilken man ger värme till "punkten" för att sätta fart på cirkulationen av Qi och Blod; eller man kan använda koppning, massage eller små magnetter som klistras på huden.

Akupunkturpunkterna på kroppsytan ansluter till ett djupare flöde av livsenergi (s k QI på kinesiska). Punkterna ligger i ett mycket komplex nätverk av kanaler (också kallade meridianer) där energin cirkulerar och kommunicerar alla organ och kroppsvävnader i en helhet. Det finns flera hundra akupunkturpunkter i kroppen. Forskarna har konstaterat att akupunkturpunkten skiljer sig från den omgivande vävnaden i att den har ett lägre bioelektriskt motstånd.

2 - Vilken typ av nålar används? Är de säkra?

De tunna nålarna består av rostfrittstål av hög kvalité och de har ca ¼ millimeter i diameter. Jag använder engångsnålar, packade var för sig och steriliserade. Man sprutar inte någon substans i kroppen.

3 - Gör det ont?

Vid stickningen känner man en svag känsla då man kontaktar QI. Det kan kännas t ex som värme eller kittling och känslan sprider sig ibland längs energikanalen eller en del av kroppen. Vid vissa nålar kan kännas värme medan vid andra känns kyla. Även om det kan kännas väldigt olika förnimmelser finns det mycket folk som inte känner något alls.

En person som är rädd för nålar kan ibland behandlas med Tuina-massage, koppning eller kinesiska örter.

4 - Hur många behandlingar kan jag behöva gå på och hur ofta?

Antalet behandlingar är mycket individuellt. Det varierar beroende på din ålder, konstitution, hur lång tid sjukdomen har pågått och din kliniska historia och livsföring. Varje person svarar dessutom olika på behandlingen. Vid akuta tillstånd behövs täta fast ett mindre antal behandlingar (t ex akut förkylning/influensa) medan vid kroniska tillstånd (t ex astma, magsår, trötthet, smärta) behövs flera behandlingsomgångar fast inte så ofta, kanske en gång i veckan.

Vid långvarig sjukdom får man se resultat långsammare p g a att man ofta är mer stressad och försvagad. Jag bedömer hur många behandlingar det behövs för att nå bästa resultat i samråd med patienten. I vissa fall behöver folk senare få stödbehandling i förebyggande syfte, t ex vid säsongskifte.

5 - Kan jag förvänta mig bestående resultat?

Ja, oftast. Det förutsätter att du fullbordar behandlingen och inte avbryter den så fort symtomen börjar försvinna. Det förutsätter också att du i viss mån tar till dig en mer hälsobefrämjande livsföring (du får tips under behandlingens gång).

Ibland har sjukdomen gått för långt innan man börjar behandlingen. I sådana fall kan din hälsa förbättras så att de viktigaste symtomen minskar avsevärt och din livskvalité ökar både fysiskt och psykiskt. I vissa fall får människor tillbaka sin halsa från s k "obotliga" sjukdomar.

6 - Går det bra att kombinera akupunktur med vanlig skolmedicin?

Ja, det går bra och så gör många patienter. När jag tar anamnesen (patientens kliniska historia) behöver jag veta vilken behandling du går igenom och vilka mediciner du tar. Du ska aldrig sluta själv läkarmedicineringen när du börjar en ny typ av behandling. I stället är det vanligt att när din TCM-behandling går framåt gradvis minskar dit behov av läkemedel och det kan försvinna helt (t ex antihistaminer, blodtryckssänkande medel eller hormonpreparat). Detta bör du höra med både din läkare och din TCM-behandlare.

Akupunktur kan användas både som alternativ (d v s istället för andra behandlingsformer) och som komplementär terapi (parallellt till annan behandling).

7- Hur ställer man diagnos i kinesisk medicin (TCM)?

Akupunkturbehandlingen bör vara grundad på noggrann undersökning och diagnos enligt principerna i TCM. Rätt diagnos ska leda till att igenkänna den energetiska obalansen och orsaken till patientens besvär. Behandlingens huvudsyfte är att återställa balansen i kroppen så att energin kan flöda normalt; då är kroppen frisk igen. En bra undersökning kan kräva mellan 20 minuter och en timme.

Undersökningen vid första besöket består av:
frågor om dina aktuella symtom men även om olika aspekter av din hälsa, hälsohistoria och livsföring, t ex sömn, aptit, matsmältning, smärta, känslor
pulsdiagnostik: pulsen känns i olika positioner nära handleden. Pulsdiagnostik är speciellt viktig: den tillåter att fastställa vilka organ är inblandade i dina besvär och kan vara över- eller underaktiva. Förutom pulsen kan man palpera (känna) vissa punkter i kroppen som är placerade längs energikanalerna; man kan också palpera kroppen för att kolla på temperaturen, hudfuktighet eller smärta (t ex i abdomen)
tungdiagnostik ger oss mycket specifik information om hur sjukdomen utvecklas
lägger märke till andra faktorer som röst, ansiktsfärg, hud, ögon, mm

8 - Vad händer i kroppen under akupunkturbehandlingen?

Akupunkturbehandlingen aktiverar din kropps egen läkningskraft. Sjukdom, smärta eller trötthet är bara signaler som tyder på obalans i kroppsfunktionerna. Vi överlever sjukdom, trauma eller emotionell chock tack vare att kroppens egen natur (kropp och psyke) söker sig till sin urprungliga balans, s k homeostas. Akupunkturistens roll är att understödja dessa funktioner och befrämja hälsan och inte att bekämpa en sjukdom.

Under akupunkturbehandlingen börjar du märka en förbättring av

sömn, aptit, koncentration, avslappning, psykiskt välbefinnande
urin- och avföringsfunktioner
de symtom du söker för (smärta, huvudvärk, hosta, allergi, mensbesvär, mm)
Vad som pågår i kroppen är i fysiologiska termer bl a att

kroppsfunktionerna regleras: nerv-, hormon-, cirkulations- och andningssytemet återställs till sin naturliga balans
immunsystemet förstärks syretagningen i blodet förbättras och pH-värdet regleras

9 - Hur fungerar akupunkturen? Finns det vetenskapligt underlag?

Akupunkturens resultat har varit väldokumenterade i hundratals år. Idag vet vi mycket om akupunkturens effekter på kroppen. I omfattande forskning från både Kina och Väst visas att akupunkturen har mätbara effekter på den autonoma nervsystemet med fysiologisk reglering av kroppsfunktioner (blodsammansättning, hormoner, blodtryck, hjärtats funktion, hjärnans verksamhet och immunsystemet).

Med dagens kunskaper är det dock svårt att förklara akupunkturens mekanismer med västerländska metoder. Trots att det finns olika teorier om detta saknas ännu kunskaper.

TCM-teorin bygger på ett annat teoretiskt paradygm än västerländsk medicin. Kineserna var intresserade av den universella livsenergin (s k QI) som förekommer i varje levande varelse, och utforskade den noggrant. QI cirkulerar genom hela kroppen i tydliga energikanaler som i Väst kallas för meridianer. Det är när cirkulationen av QI blockeras som smärta eller sjukdom står. Genom att stimulera akupunkturpunkterna på dessa kanaler återställs QI-cirkulationen och kroppen kan läka. Kinesisk akupunktur och örter har effektivt tillämpats under mer än 2000 år och det är det som gör den trovärdig.

10 - Vad är Kinesisk Örtlära? Hur går den ihop med akupunktur?

Det är mycket möjligt att du får kinesiska örtblandningar under din akupunkturbehandling. Dessa mycket äldre klassiska formler kompletterar och förstärker akupunkturens goda effekter. Kombinationen är ännu viktigare idag när de patienter som kommer till oss ofta visar en komplex sjukdomsbild.
Både örtblandningar och akupunktur är delar av Traditionell kinesisk medicin (TCM) och bygger på samma teorier. Kinesiska örter har flera årtusenden bakom sig och är den äldsta och den mest utvecklade och sofistikerade naturell kosttillskot som har hunnit till våra dagar i hela världen. Den har tillämpats på miljoner människor och gått igenom en tidstest som inte finns i västerländsk medicin.
Klassiska örtformler är noggrant balanserade så att de inte skapar biverkningar om de används efter rätt TCM-diagnos. Dessa örtblandningar finns som piller, kapslar, vätska eller pulver, samt i plåster eller liniment för extern bruk.

Mycket viktigt: du ska inte ta örter när du inte får ordination samt ingen annan person ska ta dem, även om man har liknande symtom. TCM-formler är gjorda för de specifika behov varje människa har. Du får örter efter personlig och aktualiserad TCM-diagnos.

Kinesiska örter kan dessutom användas för att:

göra att kroppen kan tåla kraftiga behandlingar (som cellgifts- eller strålbehandling), minska deras biverkningar och öka överlevnads möjligheten
förstärka kroppen vid autoimmuna sjukdomar
Idag pågår betydande forskning om enskilda örters biokemiska och farmakologiska egenskaper, både i Öst och i Väst.

11 - Finns det någon sorts statliga bestämmelser om vem som får utöva akupunktur i Sverige?

I Sverige finns det i nuläget inga statliga bestämmelser om utbildning av akupunktörer och just nu behövs det inget tillstånd för att få praktisera akupunktur. Svenska Akupunkturförbundet och KAM (Kommittén för Alternativ Medicin) garanterar dock att patienter som söker sina medlemmars tjänster (endast diplomerade akupunktörer) kan känna sig säkra vad gäller kunskapsnivån och -kvalitén.

* Svenska Akupunkturförbundet, Traditionell kinesisk medicin-TCM
är riksorganisationen för yrkesakupunktörer enligt Traditionell kinesisk medicin. SAF-TCM ställer som krav för sina medlemmar att
ha minst treårig utbildning i akupunktur enligt TCM plus utbildning i basmedicin (40 p)
följa förbundets etiska regler angående patientbehandling
ha ansvars- och patientskadeförsäkring
Förbundet erbjuder dessutom sina medlemmar avancerad vidareutbildning i form av regelbundna specialseminarier

* Kommittén för Alternativmedicin-KAM är branschorganisationen för förbund inom den komplementär- och alternativmedicinska sektorn och auktoriserar enskilda yrkesutövare för patienternas trygghet. KAM har ett system för auktorisation och årlig kvalitetssäkring. För medlemmar i SAF-TCM (dipl akupunktörer) kräver KAM en basmedicinsk utbildning som motsvar minst 40 universitetspoäng utöver sin specialitet. På detta sätt tryggar man kvaliteten och kunskapsnivån.

Anm: KAM (Kommittén för Alternativ Medicin) bildades 1984 i samband med att Alternativmedicinkommittén (AMK) tillsattes av staten för att utreda olika alternativmedicinska behandlingsformer. KAM samarbetar bl.a. med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i komplementär- och alternativmedicinska frågor. * Dipl akupunktörer bör dessutom följa Socialstyrelsens hygienföreskrifter (anvisningar om rengöring och sterilisering av instrument och nålar och handhavande av smittfarliggt avfall).

12 - Tips om vidareläsning

Redan klassiker:
Between Heaven and Earth, A Guide to Chinese Medicine, H. Beinfield - E. Korngold, New York, 1991 (boken inkluderar ett kapitel om hur kinesiska örter används)
The Web That Has No Weaver, Ted Kaptchuk, New York, 1983
Chinese Herbal Medicine, Daniel Reid, 1993 (är en allmän introduktion till kinesiska örter)

Om förhållandet akupunktur-västerländsk medicin:
Acupuncture, Its Place in Western Medical Science, Lewith, G. T. - Rendlesham, 1998