Gå till innehåll

Akupunktör

Susana Quintela, dipl akupunktör, fil licentiat

Specialiserad på kinesisk medicinsk gynekologi och fertilitet

► Medlem i Svenska Akupunkturförbundet, Traditionell kinesisk medicin TCM

► Innehar KAMs auktorisation och kvalitetssäkring (Kommittén för Alternativmedicin)

► Medlem i Pan European Federation of TCM Societies (PEFOTS)

"Mitt val att ägna mig åt Traditionell kinesisk medicin är djupt påverkat av egen erfarenhet. Mitt intresse för kinesisk medicin och dess filosofi sträcker sig flera årtionden tillbaka. Men det var i början av 90-talet, då jag själv gick igenom en ordentlig kinesisk medicinsk behandling, som jag fick uppleva TKMs läkande och transformativa potential och dess omdanande effekter på kropp, sinne och själ i min egen kropp. Detta sitter sedan dess i köttet och är en av mina drivkrafter och min inspiration när jag behandlar varje patient.

Jag bestämde mig då att ändra min yrkesinriktning och ägna mig själv åt kinesisk medicin. En medicin som ser den mänskliga kroppen som en organisk helhet och som verkar förebyggande, läkande, förstärkande och återbildande. En tusenårig medicin som är baserad på systematisk observation och studie av människolivets lagar och sökandet efter att befrämja hälsa och på detta sätt öka livskvalitén.

Och det är just detta som jag har privilegium att se hända framför mina ögon i min dagliga praktik."

 • Är diplomerad akupunktör enligt Traditionell kinesisk medicin (5 års grundutbildning)

3-årig akupunkturutbildning, Nei Jing akademin
2-årig basmedicinsk utbildning (skolmedicin)
Sjukhuspraktik i Kina, Rui Jin Hospital, Shanghai No.2 Medical University, Shanghai, Kina
Ett års vidareutbildning vid Jinagxi University, Nanchang, Kina

 • Dessutom
  Dipl i Medicinsk Biomagnetism enligt Dr Isaac Goiz metoden
  Dipl i kinesisk örtlära
  Dipl i medicinsk Tuina-massage
  Qigong instruktör
  Flera års träning i kroppsorienterade terapier
 • Advanced Training for Infertility Specialization
  Treatment of Infertility with Traditional Chinese Medicine
  Improving Men's Sexual Health and Reproductive Function with Chinese Medicine
 • Andra betyg:

Fil kand i filosofi
Fil kand och Fil lic i ekonomisk historia